Wat wordt er precies met toegangscontrole bedoeld?

Toegangscontrole, je hoort er vaker over. Met toegangscontrole wordt het volgende bedoeld, namelijk het proces van wel of geen toegang verlenen tot een bepaalde faciliteit. Het doel van deze toegangscontrole is de volgende. Het heft tot doel de volgende vraag te beantwoorden en daarnaast ook te effectueren: ‘heeft deze persoon toegang tot deze faciliteit?’. Er wordt vervolgens een invulling aangegeven en deze kan een negatieve reactie hebben maar ook een positieve reactie. Dit zijn de soorten reacties die bijvoorbeeld kunnen worden gegeven:

  • Lijfwachten
  • Complexe RFID systemen
  • Complexe biometrische systemen
  • Slot en sleutel response algoritme
  • Cryptografische sleutel

Over deze laatste gaan we het eens wat meer over hebben, want op het gebied van de toegangscontrole, wat houdt de cryptografische sleutel dan precies in? Wij hebben het op een rijtje gezet.

De cryptografische sleutel onder de loep 

Zoals gezegd gaan wel eens dieper in op de cryptografische sleutel. Overigens kun je volgende week meer lezen over lijfwachten, die week erna over de complexe RFID systemen maar ook over de complexe biometrische systemen. De sleutel is bij encryptie de sleutel bij een set van gegevens die wordt gebruikt om een boodschap te versleutelen of de gegevens die nodig zijn om een versleutelde boodschap te kunnen ontcijferen. Tegenwoordig bestaat de sleutel uit een of meer getallen, denk maar eens aan Google Authenticator of aan je MacBook als jij probeert in te loggen. De systemen worden steeds slimmer, maar ook hackers worden steeds slimmer. Je moet er dus voor zorgen dat jij om de toegangscontrole denkt in de ogen van hackers, zodat jij ze slim genoeg af bent.

Wat zijn de belangrijke overwegingen op het gebied van toegangscontrole? 

Er zijn natuurlijk belangrijke overwegingen als het gaat om de toegangscontrole. Wat wordt er precies beveiligd en hoe scherp is de bewaking? Wie is er bevoegd? Er spelen drie belangrijke vragen, waarvan de eerste vraag over ruimte gaat, de tweede vraag over tegenstand en daarnaast vooral de eventuele tegenstand aan een poging die tot een doorbraak moet worden geboden. De derde vraag die speelt en van groot belang is, is de vraag over authenticatie en dezelfde vraag over autorisatie. Er spelen persoonlijke componenten maar ook ruimtelijke componenten. In de regel is een systeem van toegangscontrole verdeeld in meerdere zones. Deze zijn min of meer concentrisch gerangschikt. Je kunt hierbij denken aan een supermarkt met meerdere zones. De eerste zone die we kunnen benoemen is de zone die wordt gevormd door de supermarkt zelf en deze supermarkt is buiten de openingstijden op slot. De tweede zone wordt vervolgens gevormd door het kantoor van de manager, dit kantoor is afgesloten. Vervolgens heb je nog de derde zone en deze zone wordt gekenmerkt door de ruimte waarin de kluis is gelegen en die is natuurlijk op slot. Dit is het waardevolste element van de drie zones en dat is ook het meest kenmerkende voorbeeld van hoe een bepaald systeem op het gebied van de toegangscontrole eruit ziet. Naast dat er een ruimtelijk component is, bestaat er ook een persoonlijk component. Toegang kan namelijk persoonsgebonden zijn. Het kan dan zijn dat toegang afhankelijk is van betaling of het hebben van bewijs. 

Reageren is niet mogelijk